Therme Bucureṣti – relaxare ṣi răsfăṭ la preṭuri rezonabile

Therme Bucuresti

Complexul Therme Bucureṣti s-a deschis deja de mai mult de 3 săptămâni, timp în care a fost vizitat de peste 60.000 de oameni – majoritatea din Bucureṣti ṣi împrejurimi, dar ṣi din judeṭe mai îndepărtate precum Braṣov, Vaslui sau Neamṭ. Noi am reuṣit să ajungem acolo chiar în a cincea zi de la deschidere ṣi am prezentat pe larg complexul – program de funcṭionare, descriere a celor 3 zone, tarife de intrare, preṭuri la mâncare ṣi băuturi ṣi regulament de ordine interioară – într-un articol pe care îl găsiṭi aici.

Nu voi mai repeta ceea ce am spus deja, dar aṣ vrea să dezvolt câteva aspecte legate de cele mai frecvente nemulṭumiri pe care le-au avut cei care au vizitat Therme Bucureṣti până acum.

După patru vizite (fiecare cu o durată de 9-10 ore) putem să facem o caracterizare destul de obiectivă, pornind de la ceea ce am văzut / simṭit / trăit / experimentat / mâncat ṣi băut ṣi să ne declarăm, încă o dată, mulṭumiṭi. Era nevoie de aṣa ceva în România – în special ca alternativă de distracṭie ṣi relaxare pe timp de iarnă (ṣi/sau vreme rea) – ne bucurăm că proiectul s-a realizat în Bucureṣti – atât de aproape de casa noastră – ṣi dorim să ne întoarcem acolo ori de câte ori avem posibilitatea. Oamenii – care au vizitat deja thermele sau nu – au părerile împărṭite. Este ṣi normal să se întâmple aṣa din moment ce suntem cu toṭii atât de diferiṭi, avem gusturi ṣi preferinṭe diverse ṣi moduri diferite de a privi lumea înconjurătoare. Unii dintre noi au mai vizitat astfel de locuri în ṭările mai civilizate ale lumii, alṭii nu au mai văzut nicăieri atâta frumuseṭe ṣi lux sub un singur acoperiṣ. Cu toṭii suntem de acord că o astfel de investiṭie este binevenită într-o zonă atât de populată cum este Bucureṣtiul ṣi, chiar dacă nu este încă cel mai mare centru de spa ṣi wellness din Europa (aṣa cum se laudă, dar, cu siguranṭă, va fi după ce se vor finalize toate lucrările din exterior), dar este unul dintre cele mai frumoase.

Bineînṭeles că nu este totul perfect ṣi mai sunt necesare o mulṭime de îmbunătăṭiri pentru a mulṭumi ṣi satisfice gusturile unui număr atât de mare de oameni.

În ultimul timp am citit multe comentarii postate pe diferite site-uri – ṣi chiar pe pagina oficială a complexului – în care oamenii se plâng – pe bună dreptate sau nu – de diferite probleme ce apar, de obicei, în astfel de situaṭii.

Acum, după cele patru vizite ṣi după ce am trecut de la faza iniṭială de admiraṭie profundă la una mai domoală de bun simṭ ṣi normalitate, pot să înṭeleg mai bine ṣi să privesc ṣi cu un ochi critic în jurul meu. Înclin să cred că majoritatea plângerilor ṣi a criticilor nu se bazează pe realitate, ci doar pe tendinṭa oamenilor de a exagera / critica / compara ṣi că multe dintre problemele reale se vor remedia pe parcurs ( am observat deja că unele dintre nemulṭumile oamenilor au fost ascultate ṣi mai multe probleme ṣi-au găsit rezolvarea începând cu a doua săptămână de funcṭionare ).

Cred că descrierile mele sunt pertinente ṣi obiective ṣi sper că voi reuṣi să conving pe aceia dintre voi care nu aṭi ajuns încă la Therme Bucureṣti că o astfel de vizită merită din plin.

Aglomeraṭia

Cea mai mare nemulṭumire a oamenilor este legată de aglomeraṭia de la sfârṣitul săptămânii. Nu ṣtiu ce înseamnă aglomeraṭie la Therme Bucureṣti – pentru că noi am fost acolo de trei ori lunea ṣi o dată marṭea – dar cred că poate deveni neplăcut, obositor ṣi stresant să aṣtepṭi mai multe ore la coada de la intrare, apoi să încerci – în zadar – să mai găseṣti un ṣezlong liber, un loc disponibil într-un bazin cu jacuzzi, un loc în restaurant sau la pool bar. Ṣi mai neplăcut este, cu siguranṭă, atunci când vii cu copiii ṣi afli – după ce ai stat deja la coadă – că nu mai poṭi intra din cauza faptului că s-a atins capacitatea maximă în interiorul Zonei Galaxy. Aceeaṣi aglomeraṭie o întâlnim în multe locuri de distracṭie în timpul week-end-ului, atât iarna, cât ṣi vara. Pârtiile de pe Valea Prahovei (vorbesc despre ele pentru că le cunosc) sunt supraaglomerate la sfârṣit de săptămână ṣi în vacanṭele ṣcolare, cozile la teleski sau gondolă sunt direct proporṭionale cu grosimea stratului de zăpadă ṣi restaurantele din zonă fac faṭă, cu greu, cererilor turiṣtilor. La fel se întâmplă ṣi vara în staṭiunile de pe litoral unde este aproape imposibil să mai găseṣti o umbrelă ṣi un ṣezlong sau doar o bucăṭică de nisip pe care să-ṭi aṣezi prosopul.

Nouă nu ne place aglomeraṭia ṣi încercăm întotdeauna să evităm astfel de situaṭii, motiv pentru care alegem să mergem la ski într-o zi de miercuri, la therme lunea sau marṭea ṣi la plajă în Mamaia doar în luna iunie sau septembrie.

Ṣtiu că nu toṭi pot face aceleaṣi alegeri ṣi, din această cauză, ajung să-ṣi petreacă sfârṣiturile de săptămână în spaṭii aglomerate (la mare/munte sau therme), fiind obligaṭi să accepte ṣi neajunsurile ce decurg din supraaglomerarea zonelor de distracṭie.

Temperatura apei ṣi a ambientului

În Zona The Palm, temperatura din piscina cea mare, din căzile cu jacuzzi ṣi din bazinele cu minerale este constantă ṣi are 33° – o temperatură perfectă care îṭi permite reprize lungi de bălăceală ṣi relaxare. Apa din piscina exterioară are aceeaṣi temperatură, dar este percepută diferit de corp din cauza temperaturii scăzute de afară. Ambientul are o temperatură de 34° – după cum arată ṣi un termometru interior – dar, câteodată, pe timpul zilei, această temperatură creṣte cu câteva grade datorită soarelui, provocând, la lăsarea serii, un uṣor sentiment de discomfort cauzat de cele câteva grade ce se pierd pentru a ajunge din nou la 34°.

Situaṭia este diferită în Zona Galaxy ṣi dau dreptate celor care au semnalat că temperatura apei din bazinul cu valuri ṣi de pe tobogane este mai scăzută cu câteva grade. Am văzut copii dârdâind de frig în bazinul cu valuri ṣi cred că ṣi temperatura ambientului este mai scăzută în comparaṭie cu cea din zona The Palm.

Clorul din apă

Încă de la prima noastră vizită am simṭit un uṣor miros de clor în special în zona paturilor de masaj ṣi a bazinelor cu jacuzzi. Reprezentanṭii complexului au declarat că apa nu este tratată cu clor, ci doar instalaṭiile ṣi pompele ṣi că acest miros va dispărea după un timp. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu este neapărat unul rău ṣi deranjant – dezinfectarea apei fiind foarte importantă într-un spaṭiu folosit de câteva sute (chiar mii) de oameni – dar poate fi supărătoare pentru persoanele alergice. Cert este că apa miroase deocamdată puṭin a clor – dovadă stau ṣi costumele de baie îmbibate după o zi de bălăceală – dar mirosul nu este foarte deranjant aṣa cum este, de exemplu, într-un Aqua Park ce nu foloseṣte apă termală (de exemplu Aqua Park-ul din Mamaia sau Braṣov).

Vârsta minimă pentru acces în Zona The Palm

Încă înainte de deschiderea complexului Therme Bucureṣti aflasem că în interior vor exista zone în care accesul copiilor este limitat ṣi chiar interzis. Regula mi s-a părut de bun simṭ ṣi m-am bucurat să descopăr că acest complex thermal – denumit ṣi centru de relaxare – îṣi respectă clienṭii. Încă mă mai minunez să descopăr comentarii care critică Therme Bucureṣti deoarece ‘discriminează copii între 3 ṣi 16 ani’,  nepermiṭându-le accesul în zona The Palm sau Elysium. Nu este vorba de nicio discriminare, ci doar de o regulă de bun simṭ a cărei respectare creează chiar condiṭiile pentru relaxare de care foarte mulṭi oameni (fără/cu copii) au nevoie în anumite momente. Fie că este vorba de o după amiază în care ai reuṣit să-ṭi laṣi copiii în grija altcuiva, pentru că simṭi nevoia să te odihneṣti ṣi chiar meriṭi some time-off, fie că nu ai copii ṣi vrei să te relaxezi, aceste condiṭii trebuie oferite ṣi respectate de toṭi vizitatorii. Unii spun că astfel de reguli nu există în centrele de relaxare din Europa ṣi că acolo au voie toṭi copiii indiferent de vârstă. Poate acest lucru este valabil în locurile de distracṭii de tip Aqua Park (cum este ṣi Galaxy), dar nu sunt sigură că este valabil ṣi în centrele de spa ṣi wellness. Dacă, într-adevăr, se întâmplă aṣa ceva în centrele de wellness din Germania sau Austria este posibil că acei copii să fie mai educaṭi decât copiii români ṣi să respecte cele mai elementare reguli de conduită (pe care la noi majoritatea nu le respectă).

Este adevărat că un adolescent de 15 ani poate fi mult mai cuminte decât unul de 3 ani care are voie în zona The Palm, dar mai mulṭi copii ar creea, cu siguranṭă, un vacarm ṣi o atmosferă care nu ar mai avea nimic în comun cu relaxarea (cum se întâmplă în zona Galaxy). Din punctul meu de vedere, ar trebui să existe zone speciale pentru părinṭii cu copiii foarte mici ṣi bebeluṣi ṣi să nu li se mai permită acestora accesul în piscina mare din zona The Palm. Majoritatea dintre ei sunt cuminṭi, dar mulṭi plâng atunci când iau primul contact cu apa ṣi plâng destul de mult, fără ca părinṭii lor să facă ceva pentru a-i liniṣti. Mulṭi părinṭi trăiesc cu impresia că este normal ca un copil să plângă ṣi să ṭipe cât vrea într-un spaṭiu public – este copil, nu-i aṣa? – ṣi devin foarte violenṭi atunci când alṭi oameni – sau chiar cei însărcinaṭi cu menṭinerea liniṣtii ṣi respectarea regulamentului – le fac observaṭie. Într-o zi am văzut cum o familie cu un bebeluṣ extrem de gălăgios a fost invitată să părăsească zona The Palm ṣi să intre în zona Galaxy. Mămica respectivă era foarte supărată ṣi nu înṭelegea de ce trebuie să plece. Dar oare ceilalṭi vizitatori – care plătiseră ṣi ei acelaṣi preṭ de intrare – nu aveau ṣi ei dreptul să se relaxeze? În altă zi o mămică ṣi-a băgat copilaṣul de maximum doi ani în bazinul cu sare – care creează un oarecare discomfort ṣi adulṭilor – ṣi nu înṭelegea deloc motivele pentru care cel mic a început să plângă disperat.

– Mâncarea

Foarte mulṭi oameni critică oferta de mâncare din zona Palm, dar ṣi pe cea din Galaxy. Cum la Galaxy nu am petrecut mai mult de 15 minute (cumulate în cele patru vizite), nu mă pot pronunṭa în privinṭa calităṭii hot-dog-ului sau a sandviṣurilor. Mâncarea din zona The Palm mi se pare foarte bună, în raport cu preṭurile ṣi în acord cu ambientul. Oferta este suficient de variată, incluzând atât carne, peṣte, cât ṣi legume sub diferite forme, salate ṣi prăjituri, porṭiile sunt suficient de mari ṣi preṭurile moderate. Bineînṭeles că nu este un restaurant de lux, nici nu are pretenṭia aceasta – un restaurant de lux se găṣeṣte în zona Elysium ( pe care nu l-am încercat ) – dar este un loc foarte frumos în care poṭi să mănânci o masă gustoasă ṣi să cheltui puṭini bani. Este ṣtiut faptul că atunci când faci ṣedinṭe de saună ṣi bălăceli prelungite în ape calde, nu este recomandat să mănânci mult, ci doar mâncăruri uṣoare, multe legume ṣi, eventual, peṣte, dar cel mai important este să te hidratezi (cu apă) ṣi să nu consumi băuturi alcoolice.

– Fotografiatul

În regulamentul de funcṭionare a complexului, este subliniat faptul că fotografiatul este permis doar în anumite zone. Nu este permis fotografiatul profesionist (cu camere foto mai mari sau mai mici), dar este permis fotografiatul cu telefonul mobil cu condiṭia de a încadra în poză doar propria persoană sau pe cea a partenerului (partenerei), o regulă de bun simṭ, după părerea mea.

Ȋn piscina exterioară, la pool bar-uri şi ȋn piscina mare din Zona The Palm fotografiatul este interzis.

În Zona Elysium fotografiatul este interzis în zona saunelor, ȋn zona de relaxare VIP si ȋn bazinul cu Seleniu.

Toalete puṭine la număr

În zona The Palm ṣi în zona Elysium există doar câte două toalete pentru doamne ṣi câte două toalete pentru domni. În timpul săptămânii, nu am fost niciodată nevoiṭi să aṣteptăm la rând pentru a folosi toaletele, dar îmi închipui ce se întâmplă acolo la sfârṣit de săptămână. Nu ṣtiu câte toalele sunt în zona Galaxy, dar foarte mulṭi oameni se plâng că au fost nevoiṭi să aṣtepte minute în ṣir la coadă cu copiii ṣi acest lucru este foarte neplăcut, într-adevăr.

Numărul mare de oameni de ordine

Există, într-adevăr, un număr mare de oameni de ordine (fete ṣi băieṭi) – răspândiṭi în toate punctele strategice – care veghează la respectarea regulilor de conduită ṣi care oferă diverse informaṭii doritorilor. Te încearcă, parcă, o uṣoară stare de discomfort ṣi sentimentul că eṣti urmărit în permanenṭă, dar te obiṣnuieṣti repede cu ideea ṣi ṭi se pare apoi normal. Sunt sigură că este nevoie de astfel de oameni pentru a impune o anumită conduită celor care, voit sau neintenṭionat, încalcă cele mai elemetare reguli de bun simṭ. Unii dintre aceṣti oameni de ordine sunt un pic cam prea plini de zel, dar sunt, cu siguranṭă, bine intenṭionaṭi. În zona Elysium, câteva fete veghează saunele (uscate) ṣi atenṭionează pe toṭi vizitatorii care nu respectă cele mai simple reguli de bun simṭ – folosirea prosopului pentru a nu permite corpului să intre în contact cu suprafaṭa din lemn ṣi intrarea în interior fără papuci. Aceste reguli sunt afiṣate ṣi la intrarea în saunele uscate, dar foarte puṭini oameni îṣi răpesc cele 20 de secunde necesare pentru a le citi. Unii vizitatori vor să devină apoi prea conṣtiincioṣi ṣi ‘bine crescuṭi’ ṣi pretind celorlalṭi să intre ṣi în sauna umedă fără papuci (lucru care rămâne la latitudinea fiecăruia, nefiind nici interzis, nici obligatoriu).

Programele scurte ṣi alternative ale programelor de jacuzzi ṣi masaj din zona the Palm

În timpul săptămânii – când piscina mare nu este foarte aglomerată – paturile cu masaj, bazinele cu bule ṣi jeturile de masaj (inclusiv cele de afară) funcṭionează în reprize alternative de câteva minute ṣi în combinaṭii. Acelaṣi mod de funcṭionare l-am întâlnit ṣi în alte centre de acelaṣi fel ṣi cred că este cea mai sigură soluṭie pentru a-i învăṭa pe oameni să-i respecte pe cei din jurul lor ṣi să nu acapareze pentru un timp îndelungat o anumită zonă de masaj. În mai puṭin de o oră vei învăṭa, cu siguranṭă, timpii de funcṭionare ṣi combinaṭiile ṣi vei reuṣi să alegi singur unde să-ṭi petreci timpul, când să ieṣi afară pentru a beneficia de duṣurile cu jeturi, când să te laṣi plimbat în voia râului sau să te relaxezi pe paturile de masaj sau în bazinele cu jacuzzi. După ora 17 – când complexul se mai aglomerează – dar ṣi la sfârṣit de săptămână, cele mai multe programe de jacuzzi (bule, masaj, jeturi) funcṭionează aproape continuu, oferind tuturor posibilitatea de a se bucura de aceste facilităṭi. Intervine aici bunul simṭ al oamenilor care ‘uită’ câteodată să mai părăsească anumite zone – în defavoarea celorlalṭi vizitatori – ṣi apariṭia unei stări de neliniṣte ṣi discomfort din partea celor cu adevărat bun simṭ.

Drumul de acces din DN1 dinspre Ploieṣti prost semnalizat

O singură dată am intrat la Therme Bucurevenind dinspre Ploieṣti ṣi atunci nu am reuṣit să găsim drumul de acces direct din pasajul subteran de la Hornbach. Poate nu am fost suficient de atenṭi ṣi am ratat banda din stânga – care ne ducea spre parcarea din faṭa complexului – ajungând pe banda de mers spre Ploieṣti ṣi fiind nevoiṭi să luăm un alt drum secundar. Trebuie să fim – poate – mai atenṭi data viitoare, dar o problemă de semnalizare sigur există. Intrarea dinspre Bucureṣti – ca ṣi plecarea – sunt destul de clare ṣi bine semnalizate.

Lipsa de profesionalism a angajaṭilor

Foarte mulṭi oameni se plâng de lipsa de profesionalism a angajaṭilor. Eu nu aṣ fi chiar atât de dură. Cred că mulṭi dintre ei sunt depăṣiṭi de probleme – în special în timpul week-end-ului – dar, în general, mi s-au părut binevoitori, zâmbitori ṣi destul de săritori. O dată am observant că se terminase hârtia igienică la baie ṣi am înṣtiinṭat-o pe o doamnă care făcea curăṭenie la duṣuri. Aproape s-a speriat de mine ṣi mi-a mărturisit că este prima ei zi de muncă ṣi nu ṣtie pe cine să anunṭe, dar o să se ducă la superioara ei. Cum aṣ putea să mă supăr pe un astfel de om sau să-l consider lipsit de profesionalism? Sunt sigură că era doar o doamnă drăguṭă ṣi binevoitoare, dintr-un sat de lângă Bucureṣti care văzuse, poate, pentru prima oară un interior atât de luxos în jurul ei ṣi era copleṣită de tot ṣi de toate. Nu ṣtiu ce se întâmplă acolo în week-end – nici nu vreau să văd – dar probabil personalul ar fi avut nevoie de mai mult timp pentru a se instrui – înainte de deschiderea complexului. Poate aṣa ar fi fost evitate anumite situaṭii neplăcute în care sunt implicaṭi angajaṭii ṣi poate vizitatorii ar fi fost mai mulṭumiṭi.

 

Rămân la părerea că o zi (sau doar câteva ore) de relaxare la Therme Bucureṣti de luni până vineri merită toṭi banii ṣi nimic din ceea ce am semnalat mai sus drept nereguli minore nu mi-ar strica buna dispoziṭie ṣi nu m-ar împiedica să revin. Nimic grav nu s-a întâmplat până acum – ceva ce ar pune în pericol sănătatea ṣi siguranṭa oamenilor – ṣi în afară de câteva probleme organizatorice care au fost deja remediate sau, cu siguranṭă, vor fi în curând, restul plângerilor sunt prea puṭin îndreptăṭite sau deloc pentru a umbri frumuseṭea ṣi unicitatea locului.

Vă sfătuiesc să mergeṭi la Therme. Încercaṭi, pe cât posibil, să evitaṭi zilele de sâmbătă ṣi duminică, să fiṭi mai indulgenṭi ṣi mai înṭelegători cu lucrătorii, să criticaṭi dacă este nevoie – pe site-ul oficial – dar numai după ce aṭi vizitat (nu din auzite) iar criticile voastre să fie constructive ṣi să aducă soluṭii, să respectaṭi regulile de ordine interioară respectându-i astfel pe cei din jurul vostru ṣi să vă relaxaṭi. Cu toṭii meritaṭi să vă răsfăṭaṭi puṭin după o zi de muncă.

Therme Bucureṣti este locul perfect de petrecere a timpului liber, mai ales iarna, ṣi poate deveni o adevărată oază de relaxare pentru mulṭi dintre voi. Pentru noi a devenit cu siguranṭă ṣi sperăm să rămână aṣa ṣi pe viitor.

Please follow and like us:
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Therme Bucureṣti – relaxare ṣi răsfăṭ la preṭuri rezonabile”

  1. costica anonimul says:

    Un loc perfect ,civilizat ,distractiv ,frumos care impune si un comportament civilizat.Frumos prezentat.Felicitari actionarilor pentru aceasta investite de langa Bucuresti si le urez bafta in afaceri.HAIDETI LA THERME!(nu uitati insa sa mergeti la sky la Azuga si la mare la Mamaia)

Leave a Reply


error

Enjoy this blog? Please spread the word :)